Neutraal Beheer voor ondernemers met een gehuurde bedrijfsruimte.

Neutraal Beheer houdt zich voornamelijk bezig met de belangrijkste inhoud van het huurcontract van ondernemers en attendeert ondernemers voortijdig wat hen te wachten staat. Wij noemen dat contractbewaking!.

Neutraal Beheer is een vastgoedadviesbureau gevestigd te Schalkwijk, dat voornamelijk is opgericht om zich te concentreren op “contractbewaking” in het belang de bedrijfsmatige huurder, die in Nederland een bedrijfsruimte, kantoorruimte, winkelpand of opslagruimte huurt of wenst te huren. Neutraal Beheer is bekend met de verschillende huurcontracten, waarbij de algemene bepalingen, duur, opzegging, afloop, verlenging, indexering en servicekosten dagelijkse bezigheden zijn waar Neutraal Beheer zich op focust.

 

Laat u als ondernemer niet verrassen!

Wanneer u als ondernemer een bedrijfsruimte huurt, dan worden alle overeengekomen afspraken vastgelegd in huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen huurperiode. Tegen het einde van een huurperiode wordt in veel gevallen de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor een aansluitende huurperiode. Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van elke huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn. In de meeste huurovereenkomsten staat ook vermeld dat de vastgestelde huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. Allemaal vastgelegde afspraken waar u zich als ondernemer bij het aangaan van de huurovereenkomst mogelijk intensief mee bezig heeft gehouden.

 

Neutraal Beheer biedt ondernemende huurders een abonnement aan, dat kan worden uitgebreid met verschillende modules die de “contractbewaking” nauwlettender maken. Hoe de bewaking van het contract precies in zijn werkt gaat en waar Neutraal Beheer haar abonnees periodiek informeert, hangt geheel af van de samenstelling van het abonnement, dat kan worden samengesteld met verschillende modules.

 

Verhuurders.
De verhuur van vastgoed wordt voornamelijk uitgevoerd door of voor vastgoedbezitters, beleggers of investeerders, die bereid zijn hun eigendom met grote zorg te beschermen. Hiervoor is kennis,  specialisme van verhuur, kennis van onderhoud en kennis van administratie een vereiste. In de meeste gevallen wordt dit uit besteed aan professionele bedrijven die daar bedreven in zijn, denk aan vastgoedmanagers, beheerders of makelaarskantoren. Uiteraard komt het ook voor dat een vastgoedbezitter zijn eigen beheer, onderhoud en administratie voert en rechtstreeks contact onderhoudt met de huurder.

 

Huurders
Menig huurder is ondernemer van een klein-, midden- of grootbedrijf. De ondernemer bezit in bijna alle gevallen uitermate veel kennis over eigen bedrijfsvoering en specialisme op eigen vakgebied. Tegenwoordig is het zwaar om een bedrijf goed draaiende te houden, laat staan jaarlijks positief op de balans te houden. Het komt bij ondernemers die bedrijfsruimten huren nogal eens voor, dat ze door de drukke werkzaamheden niet altijd tijdig gefocust zijn op de belangrijke punten van het huurcontract. Terwijl het één van de grotere uitgaveposten van menig bedrijf is.

 

Neutraal Beheer wil deze zorg graag bewaken door de huurder te steunen met benodigd advies en oplettendheid.

Abonnees krijgen toegang tot speciale pagina’s. Op deze pagina’s staat informatie die voor de huurder van belang kan zijn en draagt bij aan vereenvoudiging van wetenswaardigheden waar de huurder tijdens de lopende huurperiode mee te maken kan krijgen. Om maar een simpel voorbeeld te noemen, de jaarlijkse indexering of een jaarlijkse afrekening van servicekosten. Neutraal Beheer verstrekt haar abonnees minimaal eens per jaar een rapportage over de belangrijkste punten uit de huurovereenkomst.

Meer informatie vindt u onder de overige knoppen boven en rechts van de pagina.

 

 

Construction